Bến xe Cầu Rào

Địa chỉ
Số 1 Thiên Lôi, Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Cầu Rào ngày 16/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Ngọc Tín 22:05 - 07:05
Thời gian: 09:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 41 chỗ 230.000
Thanh Long (Hải Phòng) 12:45 - 15:15
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Kết Đoàn 17:00 - 06:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 240.000
Lương Kiên 19:00 - 01:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 40 chỗ 265.000
Xuân Phước 01:00 - 07:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 850.000
Hải Âu 05:35 - 06:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Quốc Tuấn 10:30 - 18:20
Thời gian: 07:50
Bến xe Cầu Rào Bến xe Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 06:30 - 11:00
Thời gian: 04:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Ngọc Lặc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Hồng Nga 17:30 - 01:40
Thời gian: 08:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sơn La Giường nằm 40 chỗ 280.000
Duy Long 07:00 - 19:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sa Pa Giường nằm 41 chỗ 280.000
Kết Đoàn 06:45 - 13:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Quỳ Hợp Giường nằm 40 chỗ 200.000
Hải Âu 06:35 - 07:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Ngọc Chóng 02:00 - 16:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 700.000
Trung Dũng (Hải Phòng) 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Cầu Rào Bến xe Vĩnh Lộc Ghế ngồi 35 chỗ 95.000
Kết Đoàn 17:00 - 04:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Cầu Rào Mộc Châu Giường nằm 40 chỗ 200.000
Duy Long 07:00 - 18:30
Thời gian: 11:30
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phố Mới (Lào Cai) Giường nằm 41 chỗ 260.000
Quốc Tuấn 10:00 - 16:30
Thời gian: 06:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Bắc Vinh Giường nằm 40 chỗ 190.000
Hải Âu 08:35 - 09:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Trung Dũng ( Thái Nguyên) 05:30 - 08:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế Ngồi 35 chỗ 110.000
Tuấn Tài (Hải Phòng) 08:20 - 12:35
Thời gian: 04:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Minh Lộc Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Sao Mai 06:00 - 13:15
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Thịnh Hưng 07:40 - 14:40
Thời gian: 07:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hải Âu 07:35 - 08:45
Thời gian: 01:10
Bến xe Cầu Rào Bến xe Gia Lâm Ghế Ngồi 45 Chỗ VIP 100.000
Thanh Sang 18:30 - 06:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Đồng Hới Giường nằm 40 chỗ 290.000
Hào Hương 14:20 - 19:50
Thời gian: 05:30
Bến xe Cầu Rào Bến xe Sim Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Lào Tiển 15:30 - 09:30
Thời gian: 18:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 370.000
Anh Kiên (Hải Phòng) 06:30 - 09:30
Thời gian: 03:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Cao Bằng Ghế ngồi 28 chỗ 220.000
Quốc Tuấn 10:30 - 19:20
Thời gian: 08:50
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Kỳ Anh Giường nằm 40 chỗ 210.000
Hải Nguyên 10:00 - 12:20
Thời gian: 02:20
Bến xe Cầu Rào Bến xe Thái Nguyên Ghế ngồi 30 chỗ 110.000
Kết Đoàn 15:00 - 03:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Phía Bắc Huế Giường nằm 40 chỗ 320.000
Sao Mai 19:00 - 02:15
Thời gian: 07:15
Bến xe Cầu Rào Bến xe Lào Cai Giường nằm 46 ghế 260.000
Đức Hưng 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Cầu Rào Bến Xe Bắc Ninh Ghế ngồi 45 chỗ 65.000