Bến xe Mỹ Đình

Địa chỉ
20 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Mỹ Đình ngày 16/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Khanh Hằng 17:15 - 23:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 16 chỗ 200.000
Cầu Mè 21:30 - 03:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:15
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:15 - 08:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 10:15 - 11:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Nam Quân 07:00 - 22:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Miền Đông Giường nằm 45 chỗ 800.000
Quang Luyến 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 230.000
Hồng Thịnh 13:30 - 16:00
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Tuyến Lực 01:00 - 06:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Nghĩa Lộ Ghế ngồi 35 chỗ 120.000
Việt Phương 09:45 - 13:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Dũng Thảo 13:20 - 18:20
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Nghĩa Lộ Ghế ngồi 30 chỗ 130.000
Tiến Tuế 20:00 - 06:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 28 chỗ 290.000
Hùng Hà 17:45 - 04:45
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Hải Cường 07:30 - 03:30
Thời gian: 20:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 600.000
Văn Năm 05:30 - 03:30
Thời gian: 22:00
Bến xe Mỹ Đình Gia Lai Giường nằm 44 chỗ 600.000
Quang Nghị 08:00 - 14:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
Cầu Mè 21:00 - 03:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 04:40 - 06:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 07:15 - 09:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 10:15 - 12:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Hoàng Thao 15:15 - 18:15
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mai Châu Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Quang Tửu 17:00 - 02:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 250.000
Giang Sơn 06:20 - 08:50
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
Ngân Hà 18:30 - 20:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Nam Hương 09:30 - 13:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Ghế ngồi 28 chỗ 140.000
Minh Hoa 13:15 - 17:35
Thời gian: 04:20
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 16 chỗ 110.000
Ngọc Thuận 20:30 - 00:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Mộc Châu Giường nằm 41 chỗ 180.000
Nam Liên 17:30 - 04:00
Thời gian: 10:30
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Hoàng Vân - Đà Nẵng 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thuận Ý 10:00 - 07:40
Thời gian: 21:40
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000
Cầu Mè 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 200.000
Hưng Thành 20:00 - 03:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường 40 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 06:30 - 08:20
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 09:15 - 11:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Anh Hậu 08:30 - 10:40
Thời gian: 02:10
Bến xe Mỹ Đình Tân Lạc Ghế ngồi 28 chỗ 60.000
KumHo Việt Thanh 09:00 - 12:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 110.000
Khôi Thành 08:00 - 12:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 30 chỗ 85.000
Hưng Thành 18:00 - 22:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Nghĩa Lộ Giường nằm 41 chỗ 150.000
Thành Lan 06:30 - 10:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 120.000
Hải Phượng 12:00 - 15:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nước Mát Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Ngọc Thuận 20:30 - 03:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 41 chỗ 220.000
Đức Thắng 06:00 - 16:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Khánh Lệ 19:15 - 06:15
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Văn Năm 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Đak Nông Giường nằm 44 chỗ 700.000
Ngân Hà 12:00 - 19:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 300.000
Khanh Hằng 19:30 - 01:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Thành 14:00 - 21:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường 40 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 05:40 - 07:15
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 08:15 - 09:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Hà Loan 07:50 - 10:50
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mai Châu Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 08:00 - 11:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 110.000
Bảo Yến 07:05 - 09:35
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Tuyên Quang Ghế ngồi 47 chỗ 90.000
Hưng Thành 18:00 - 00:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Mù Cang Chải Giường nằm 41 chỗ 220.000
Tuấn Nhung 05:45 - 09:15
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Huy Trang 10:45 - 14:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Ngọc Thuận 14:45 - 21:45
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Sơn La Giường nằm 41 chỗ 220.000
Chiến Hà 06:00 - 14:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 250.000
Điện Lý 18:00 - 05:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Văn Năm 05:30 - 07:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Đak Lak Giường nằm 44 chỗ 650.000
Ngân Hà 06:30 - 13:30
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 18:00 - 19:00
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Thưởng Nga 06:00 - 09:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 35 chỗ 90.000
Hoàng Thìn (Cà Mau) 06:00 - 00:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Cà Mau Giường nằm 40 chỗ 800.000
Xuân Hùng (Bắc Cạn) 05:30 - 09:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Phủ Thông Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Ngân Hà 22:00 - 05:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 300.000
Hà Khanh 11:20 - 12:50
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Lập Thạch Ghế ngồi 28 chỗ 45.000
Chiến Viên 10:55 - 13:55
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 28 chỗ 100.000
Hưng Thành 18:00 - 03:20
Thời gian: 09:20
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Lai Châu Giường nằm 41 chỗ 250.000
Quang Thắng - Vĩnh Phúc 14:00 - 15:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Sông Lô Ghế ngồi 28 chỗ 70.000
Nguyễn Xuân Hùng 12:30 - 16:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 28 chỗ 80.000
Quang Nghị 20:00 - 02:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường nằm 46 chỗ 200.000
Hưng Thành 08:00 - 15:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Giường 40 chỗ 250.000
Phúc Xuyên 05:40 - 07:30
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 08:15 - 10:05
Thời gian: 01:50
Bến xe Mỹ Đình Sao Đỏ VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Bình An (Hà Nội) 05:00 - 07:30
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe khách Bình An Ghế ngồi 45 chỗ 45.000
KumHo Việt Thanh 06:00 - 09:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 110.000
Dũng Dung 07:00 - 10:00
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Thị Trấn Sơn Dương Ghế ngồi 30 chỗ 70.000
Hưng Thành 18:00 - 23:00
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Tú Lệ Giường nằm 41 chỗ 200.000
Mười Hoa 04:45 - 07:45
Thời gian: 03:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 30 chỗ 110.000
Thắng Huyền 10:30 - 14:30
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Yên Bái Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Hùng Liên 16:00 - 20:00
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Yên Bái Ghế ngồi 30 chỗ 100.000
Xây Dương 06:00 - 15:00
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Cường Tâm 17:45 - 02:45
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 300.000
Anh Khôi (Đắk Lắk) 08:00 - 08:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đăk Lăk Giường nằm 40 chỗ 650.000
Văn Năm 05:30 - 02:30
Thời gian: 21:00
Bến xe Mỹ Đình Kon Tum Giường nằm 44 chỗ 600.000
Hiệp Đức 09:00 - 17:00
Thời gian: 08:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 350.000
Xe khách Kiên 14:30 - 16:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Vĩnh Yên Ghế ngồi 28 chỗ 45.000
Văn Năm 05:30 - 14:30
Thời gian: 09:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bình Dương Giường nằm 44 chỗ 750.000
Cầu Mè 09:30 - 15:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình BX Hà Giang Giường nằm 41 chỗ 200.000
Khanh Hằng (Hà Giang) 11:00 - 17:00
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Hà Giang Ghế ngồi 16 chỗ 200.000
Phúc Xuyên 06:30 - 08:05
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Phúc Xuyên 09:15 - 10:50
Thời gian: 01:35
Bến xe Mỹ Đình Phả Lại VIP Limousine 19 chỗ 120.000
Tuấn Dũng 14:00 - 16:50
Thời gian: 02:50
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Mai Châu Ghế ngồi 30 chỗ 80.000
KumHo Việt Thanh 11:00 - 14:30
Thời gian: 03:30
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Bãi Cháy Ghế ngồi 45 chỗ VIP 110.000
Nguyên Tùng 12:15 - 14:45
Thời gian: 02:30
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Tuyên Quang Ghế ngồi 45 chỗ 70.000
Ngân Hà 18:00 - 20:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Mỹ Đình Yên Bái Giường nằm 40 chỗ 150.000
Du Tuyết 07:30 - 13:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Lục Yên Giường nằm 40 chỗ 150.000
An Khang 12:35 - 17:35
Thời gian: 05:00
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Nghĩa Lộ Ghế ngồi 30 chỗ 140.000
Ngọc Thuận 14:45 - 18:45
Thời gian: 04:00
Bến xe Mỹ Đình Mộc Châu Giường nằm 41 chỗ 180.000
Thông Lan 16:30 - 23:09
Thời gian: 06:39
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 375.000
Trung Dũng 20:00 - 07:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Điện Biên Giường nằm 40 chỗ 350.000
Thuận Ý 08:30 - 06:10
Thời gian: 21:40
Bến xe Mỹ Đình Bến xe Đức Long Giường nằm 41 chỗ 580.000
Ngân Hà 21:00 - 04:00
Thời gian: 07:00
Bến xe Mỹ Đình Văn Phòng Lai Châu - 02 Trần Phú Giường nằm 40 chỗ 300.000
Ngân Hà 18:30 - 19:30
Thời gian: 01:00
Bến xe Mỹ Đình Vĩnh Phúc Giường nằm 40 chỗ 100.000
Sơn Ngọc 06:00 - 09:40
Thời gian: 03:40
Bến xe Mỹ Đình Bến Xe Khách Bắc Kạn Ghế ngồi 30 chỗ 100.000