Bến xe Nước Ngầm

Địa chỉ
Km số 8, đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Nước Ngầm ngày 16/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Hải Âu 08:00 - 09:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Mận Vũ 05:40 - 13:55
Thời gian: 08:15
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 250.000
Mận Vũ 14:00 - 22:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 250.000
Ngọc Lễ 09:00 - 22:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Hoa Hồng 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đông Hà Giường nằm 40 chỗ 250.000
Xuân Đông 20:30 - 02:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Khách Huyện Đăk Nông Giường nằm 40 chỗ 750.000
Thiện Hiền 20:00 - 04:45
Thời gian: 08:45
Bến xe Nước Ngầm Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 600.000
Mận Tịnh 12:30 - 13:50
Thời gian: 01:20
Bến xe Nước Ngầm Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Sao Nghệ Limousine 11:45 - 17:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Trung Nghệ An Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Cúc Mừng 19:00 - 03:25
Thời gian: 08:25
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 170.000
Hồng Vinh Limousine 20:15 - 01:30
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hải Âu 06:00 - 07:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Hải Âu 09:00 - 10:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Mận Vũ 08:00 - 16:15
Thời gian: 08:15
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Khánh 12:20 - 19:05
Thời gian: 06:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Giường nằm 40 chỗ (có WC) 215.000
Tín Nghĩa 21:00 - 10:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 850.000
Quang Bắc 23:30 - 04:30
Thời gian: 05:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Huyện Chiêm Hóa Giường nằm 40 chỗ 140.000
Long Vân - Gia Lai 05:00 - 07:00
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 600.000
Hồng Huấn 17:00 - 06:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 850.000
Mận Tịnh 21:00 - 22:20
Thời gian: 01:20
Bến xe Nước Ngầm Quốc lộ 1A qua thành phố Ninh Bình Giường nằm 44 chỗ 100.000
Cúc Mừng 12:30 - 20:55
Thời gian: 08:25
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 170.000
Sao Nghệ Limousine 16:30 - 22:30
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Trung Nghệ An Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hải Âu 08:30 - 10:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Việt Khánh 12:20 - 20:05
Thời gian: 07:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Giường nằm 40 chỗ (có WC) 215.000
Việt Khánh 22:00 - 05:45
Thời gian: 07:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Giường nằm 40 chỗ (có WC) 215.000
HTX xe khách Trung Nam 15:00 - 04:00
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Tân Quang Dũng Limousine 17:00 - 08:00
Thời gian: 15:00
Bến xe Nước Ngầm Lao Bảo Giường nằm 40 chỗ 230.000
Thuận Tiến 07:00 - 03:00
Thời gian: 20:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 580.000
Tài Thắng 10:00 - 21:00
Thời gian: 11:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe liên tỉnh Đà Lạt Giường nằm 40 chỗ 600.000
Cúc Mừng 06:45 - 08:45
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Mận Tịnh 12:30 - 18:20
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 170.000
Hồng Vinh Limousine 15:05 - 20:20
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Hải Âu 06:30 - 08:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Mận Tịnh 12:30 - 13:20
Thời gian: 00:50
Bến xe Nước Ngầm Thị xã Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 80.000
Việt Khánh 14:20 - 22:05
Thời gian: 07:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 265.000
Việt Khánh 12:20 - 18:35
Thời gian: 06:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Can Lộc Giường nằm 40 chỗ (có WC) 215.000
Bình Tâm 12:30 - 05:30
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm VP Quảng Ngãi Giường Nằm 46 chỗ 300.000
Vinh Nhâm 16:00 - 21:30
Thời gian: 05:30
Bến xe Nước Ngầm Vĩnh Lộc, Chiêm Hóa Ghế ngồi 45 chỗ 110.000
Kiên Cường - Gia Lai 06:30 - 06:30
Thời gian: 00:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe KBang Ghế ngồi 45 chỗ 350.000
Tâm Hồng 17:00 - 07:00
Thời gian: 14:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Hùng Vương - Cần Thơ Giường nằm 40 chỗ 900.000
Cúc Mừng 12:30 - 14:30
Thời gian: 02:00
Bến xe Nước Ngầm Ninh Bình Giường nằm 46 chỗ 100.000
Hồng Vinh Limousine 11:30 - 16:45
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Cúc Mừng 21:00 - 05:25
Thời gian: 08:25
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 170.000
Hải Âu 07:30 - 09:00
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Cúc Mừng 06:45 - 07:45
Thời gian: 01:00
Bến xe Nước Ngầm Phủ Lý Giường nằm 46 chỗ 50.000
Việt Khánh 19:30 - 03:15
Thời gian: 07:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hương Khê Giường nằm 40 chỗ (có WC) 215.000
Việt Khánh 14:20 - 20:35
Thời gian: 06:15
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Can Lộc Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 265.000
Chín Nghĩa 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Chín Nghĩa Giường nằm 40 chỗ 350.000
Kim Chi 15:00 - 12:00
Thời gian: 21:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Trung Tâm Đà Nẵng Giường nằm 40 chỗ 350.000
Việt Tân 07:00 - 05:30
Thời gian: 22:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Kon Tum Giường nằm 40 chỗ 550.000
Minh Phúc 18:30 - 02:30
Thời gian: 08:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Vũng Tàu Giường Nằm 42 chỗ 750.000
Hồng Vinh Limousine 07:45 - 13:00
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000
Mận Tịnh 21:00 - 02:50
Thời gian: 05:50
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Quỳ Hợp Giường nằm 44 chỗ 170.000
Sao Nghệ Limousine 20:15 - 02:15
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Trung Nghệ An Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hải Âu 07:00 - 08:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Thượng Lý Ghế Ngồi 29 Chỗ 100.000
Mận Tịnh 21:00 - 21:50
Thời gian: 00:50
Bến xe Nước Ngầm Thị xã Phủ Lý Giường nằm 44 chỗ 80.000
Mận Vũ 11:30 - 19:45
Thời gian: 08:15
Bến xe Nước Ngầm Ngã 3 Việt Lào Giường nằm 46 chỗ 250.000
Việt Khánh 14:20 - 21:05
Thời gian: 06:45
Bến xe Nước Ngầm Văn phòng Hà Tĩnh Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 265.000
Tân Quê Hương 12:00 - 05:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Nước Ngầm VP Quảng Ngãi Tân Quê Hương Giường nằm 40 chỗ 350.000
Đức Thịnh - Huế 16:30 - 05:30
Thời gian: 13:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Phía Nam Huế Giường nằm 42 chỗ 280.000
Việt Hưng 07:00 - 07:00
Thời gian: 00:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Đức Long Giường nằm 40 chỗ 550.000
Đức Tâm 18:00 - 06:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Nước Ngầm Bến Xe Vũng Tàu Giường nằm 40 chỗ 750.000
Cúc Mừng 06:45 - 15:10
Thời gian: 08:25
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Con Cuông Giường nằm 46 chỗ 170.000
Sao Nghệ Limousine 12:45 - 18:45
Thời gian: 06:00
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Miền Trung Nghệ An Limousine 22 chỗ VIP (Có WC) 345.000
Hồng Vinh Limousine 17:30 - 22:45
Thời gian: 05:15
Bến xe Nước Ngầm Bến xe Bắc Vinh Limousine 9 chỗ VIP 270.000