Bến xe Yên Nghĩa

Địa chỉ
Quốc lộ 6 - Yên Nghĩa, Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe Bến xe Yên Nghĩa ngày 16/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Nhật Tuấn 16:00 - 02:00
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Thành phố Đồng Hới Giường nằm 38 chỗ 230.000
CoXaMa 07:30 - 14:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Ghế ngồi 16 chỗ 220.000
CoXaMa 20:30 - 00:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 150.000
Hòa Bình VIP 11:00 - 12:30
Thời gian: 01:30
Bến xe Yên Nghĩa VP Hòa Bình Ghế ngồi 5 chỗ VIP 100.000
Nhật Tuấn 16:00 - 05:30
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
CoXaMa 09:30 - 13:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
Nhật Tuấn 16:30 - 04:30
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
CoXaMa 07:30 - 11:40
Thời gian: 04:10
Bến xe Yên Nghĩa Mộc Châu Ghế ngồi 16 chỗ 150.000
Nhật Tuấn 16:30 - 02:30
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Thành phố Đồng Hới Giường nằm 38 chỗ 230.000
CoXaMa 09:30 - 17:10
Thời gian: 07:40
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Mường La Ghế ngồi 16 chỗ 190.000
Lê Dũng 20:15 - 06:15
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 550.000
Anh Tuyên (Hà Nội) 13:00 - 06:00
Thời gian: 17:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Miền Đông Giường nằm 40 chỗ 800.000
Nhật Tuấn 16:30 - 06:00
Thời gian: 13:30
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Huế Giường nằm 38 chỗ 300.000
CoXaMa 09:30 - 16:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Ghế ngồi 16 chỗ 190.000
Nhật Tuấn 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
Bến xe Yên Nghĩa Văn phòng Đông Hà Giường nằm 38 chỗ 250.000
CoXaMa 20:30 - 03:40
Thời gian: 07:10
Bến xe Yên Nghĩa VP Sơn La Xe VIP 29 chỗ ghế nằm 170.000
Tiến Tuế 20:45 - 06:45
Thời gian: 10:00
Bến xe Yên Nghĩa Bến xe Điện Biên Giường nằm 20 chỗ VIP 570.000