VP Đà Nẵng

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Đà Nẵng ngày 16/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Cẩm Vân 10:00 - 04:30
Thời gian: 18:30
VP Đà Nẵng Vp Hồ Chí Minh Giường Nằm 42 Chỗ 380.000
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 350.000
TM Camel 16:00 - 04:00
Thời gian: 12:00
VP Đà Nẵng Vp Nha Trang Giường nằm 40 chỗ 250.000
TM Camel 13:30 - 07:00
Thời gian: 17:30
VP Đà Nẵng Vp Hà Nội Giường nằm 40 chỗ 320.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 15:30 - 04:30
Thời gian: 13:00
VP Đà Nẵng VP Đà Lạt Giường nằm 44 chỗ 300.000
Xuân Tùng 09:00 - 05:00
Thời gian: 20:00
VP Đà Nẵng VP Tân Bình Giường nằm 42 chỗ 350.000
TM Camel 13:30 - 06:00
Thời gian: 16:30
VP Đà Nẵng Trạm Ninh Bình Giường nằm 40 chỗ 320.000
An Phú Travel (Đà Lạt) 15:30 - 01:30
Thời gian: 10:00
VP Đà Nẵng Vp Nha Trang Giường nằm 44 chỗ 250.000