VP Tân Bình

Địa chỉ
Điện thoại
Điện thoại giao hàng

Vé từ bến xe VP Tân Bình ngày 16/11/2018

Hãng xe Giờ đi Nơi đi Nơi đến Loại xe Giá vé
Xuân Tùng 10:00 - 06:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 330.000
Thiện Thành Limousine 22:51 - 05:01
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine giường nằm 20 chỗ 280.000
Xuân Tùng 12:00 - 08:00
Thời gian: 20:00
VP Tân Bình VP Đà Nẵng Giường nằm 42 chỗ 330.000
Xuân Tùng 10:00 - 04:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 330.000
Thiện Thành Limousine 14:50 - 21:00
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 16 chỗ 200.000
Thiện Thành Limousine 08:51 - 15:01
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine giường nằm 20 chỗ 280.000
Minh Hạnh 13:00 - 03:00
Thời gian: 14:00
VP Tân Bình VP Bồng Sơn Giường nằm 40 chỗ 230.000
Xuân Tùng 12:00 - 06:00
Thời gian: 18:00
VP Tân Bình Quảng Nam Giường nằm 42 chỗ 330.000
Thiện Thành Limousine 22:50 - 05:00
Thời gian: 06:10
VP Tân Bình VP Rạch Giá Limousine 16 chỗ 200.000